Žemiau pateikiu paprasčiausių tinkamų akordų diagramas ir audio įrašą, pagal kurį galima pasitikrinti, gauti idėjų dėl dešinės rankos judėjimo.

Akordų diagramose: didesniu skrituliu apvesti skirtuliai (ar „taškai“) yra didžiąją akordo pavadinimo raidę lemiančios natos. Kryželiai yra ties stygomis, kurios turėtų neskambėti, t. y. būti liečiamos, bet nenuspaustos arba neužgautos dešine ranka. Numeriukai – kairės rankos pirštų numeriai, kai „1“ yra smilius.

Labai svarbu braukimo per stygas judesio jėgą paskirstyti taip, kad plonosios labai aiškiai girdėtųsi, o storosios garsiai negaustų. Kaip veikia dešinė ranka, labai smulkiai, deja, neaprašysiu, – teks pasikliauti ausimis ir intuicija.

Akordų tvarka tokia (jų trukmę pateikiu propocingai, bet nesiūlau skaičiuoti taktų; pasikeitimo momentą reikia išgirsti):

Pirmoje posmo pusėje: C | G | C | G : || (pirmam posme – iki teksto „ir aš ten buvau“, antram – iki „ir nebelieka jau baimės“)

Antroje posmo pusėje: F | G | C | Am : || po kelių pakartojimų baigiasi akordais F | G („jė-ė, jė-ė, jė-ė“)

Priedainyje: C | G | Am | G : ||

P.S. Su stebuklinga pergale prieš ispanus! 🙂

One thought on “Akordai. Kaip groti „Tris milijonus“

Comments are closed.