Iš kiekvienos mažorinės arba minorinės gamos garsų galima sudaryti tris mažorinius ir tris minorinius trigarsius akordus. Jų deriniai itin dažnai vartojami.

Lentelėje parodytas visų galimų vienos rūšies akordų trijulių (kiekviena iš jų priklauso vienai mažorinei ir vienai minorinei gamai) sąrašas.

Lentelės viršuje nurodyti romėniški skaičiai reiškia akordų centrinių garsų (root) eilės numerį gamoje, kuriai jie priklauso. Skaičius I reiškia gamos toniką.

Visų V – I – IV ir Vm – Im – IVm akordų kombinacijų skambesio charakteris vienodas, skiriasi tik bendras garso aukštis. Jei dainoje yra Em – Am – Dm akordai (Vm – Im – IVm), juos sėkmingai galima pakeisti Fm – Bbm – Ebm akordais, be žalos kūrinio atpažįstamumui.

Lentelėje pilkai pažymėti akordai, kuriuos verčiau vadinti enharmoniškai – kitu galimu, bet esmės nekeičiančiu vardu, pvz., Cb patogiau vadinti B.

Po kurio laiko papasakosiu kaip čia aprašytas akordų trijules efektyviai išnaudoti, parodysiu patogių pirštuočių. Tai padės tiek bandantiems rašyti savo muziką, tiek norintiems žinomų kūrinių akordus nustatyti iš klausos.

Ši nuoroda tiems, kas žino dar nedaug akordų pirštuočių. (Neabsoliutink visų siūlomų variantų, tiesiog išsirink patogiausius)

Sėkmės!