Pastebėjau, kad net visai pusėtinai ritmą grojantys žmonės ima rautis plaukus, vos tik paprašau tuo pat metu lygiai trepsėti koja – ji neklauso!

Galima ir kitaip „gaudyti“ ritmą: viena (arba dviem, pakaitom) ranka beldžiant vienodos vertės smulkias natas – smulkumą pasirenkam intuityviai,  kaip atrodo geriausia – akcentuojam tuos smūgius, kurie sutampa su melodijos natomis, lygu kaip ir dainos skiemenimis. Pradžioje galima skiemenis tik laiku ištarti, pvz., beldžiant šešioliktines natas, nė vienos nepraleidžiant, tuo pat metu dainuoti (garsų aukštis čia nesvarbu, svarbu įsijausti į ritmą): „lau-žo švie-sa nak-ty-je“, etc.

Žodžiu, darom afrikietišką cover versiją, 🙂 ilgainiui tai tikrai padės geriau pajusti ir stabilizuoti ritmą.

P.S. Gitaroje akcentuotas natas atitiktų negesinti garsai, o visas kitas – gesinti. Į kryželius ir trikampius pavyzdyje nekreipk dėmesio, jame svarbu tik akcentų (skiemenų) vieta – kas išskirta nepertraukiamoje vienodo ilgio smulkių natų virtinėje.


O čia – tobulo trepsėjimo pavyzdys, mokykimės iš geriausių. 😀 Beje, su ateinančiais, sėkmingų 2011-ųjų!

3 thoughts on “Ritmikos pratybos, netrepsint koja

  1. Muzikali papūga… būtų gerai namuose tokią turėti. gal netgi galėtų retkarčiais paakompanuoti 🙂

Comments are closed.