kvintu ratas

Kvintų ratas sudarytas nuo do (C) garso aukštyn ir žemyn atidedant kvintų (3½ tono) intervalus, kaip parodyta iliustracijoje.

Kiekvienas žingsnis rate, laikrodžio rodyklės kryptimi, suteikia nuo to garso prasidedančiai mažorinei gamai po 1 diez (#) ženklą, kurių vis daugėja. Taigi, G (sol mažorinė) gama turi 1 diezą, D (re mažorinė) turi 2 diezus ir t. t. Priminsiu, kad natų pavadinimai atitinka tokias raides: do – C, re – D, mi – E, fa – F, sol – G, la – A, si – B (diagramoje pateiktas ne klasikinis raidinis žymėjimas, kuriame si būtų žymima H raide).

Kiekvienas žingsnis rate, prieš laikrodžio rodyklę, suteikia nuo to garso prasidedančiai mažorinei gamai po 1 bemol (b) ženklą.

Paveikslėlyje parodyta kokius būtent ženklus kiekviena tonacija/gama turi, bet juos galima lengvai surasti pagal specialų „eilėraštuką“: fa do sol re la mi si – diezų didėjimo tvarka. Tonacija su 1 diezu turės pirmą „eilėraštuko“ skiemenį – fa, tonacija su 2 diezais turės pirmą ir antrą skiemenis – fa, do ir t. t. Atvirkščiai skaitomas „eilėraštukas“ (si mi la re sol do fa) rodys bemolių didėjimo tvarką.

Žodžiu, jei natose prie rakto matote atitinkamus ženklus, pagal kvintų ratą galite nustatyti tonaciją. Taip pat tai galite išnaudoti, jei iš klausos jaučiate tonalinį centrą („pagrindinę“ arba „paskutinę“ kūrinio natą) ir gamos rūšį – mažorinė ji ar minorinė. Jei jaučiate, kad tonalinis centras yra la nata (A), o gama mažorinė – ji turės 3 diezus (fa, do, sol). Tokiu būdu smarkiai padidinsite tikimybę pataikyti grodami iš klausos, nes pirmiausia naudosite 7, o ne 12 galimų natų.

Minorinėms tonacijoms (iliustracijoje surašytos vidiniame apskritime, mažosiomis raidėmis) galioja tos pačios taisyklės, tik kvintų atskaita pradedama nuo la (a) natos. Verta žinoti, kad kiekvieno paralelinio (angliškai vadinamas kitaip – relative) minoro pirmoji nata yra mažąja tercija žemiau už mažorinės gamos centrą. Tai atskira tema pokalbiui.

Apie kvintų ratą pasakyta ne viskas, prie šios temos dar grįšime. Pradžiai patariu išmokti C, G, F, D, Bb, A ir E tonacijų ženklus, mėginti šias gamas pagroti, improvizuoti, įvairiomis gamomis (skirsis aukštis, bet skambės subjektyviai „taip pat“) atkurti tą pačią melodiją ar frazę. Įsiminkite ir išmėginkite ką tik minėtoms tonacijoms paralelinius minorus, su tokiais pat ženklais.

Kantrybės ir sėkmės!