Kadaise žadėjau pateikti patogias padidintų trigarsių pirštuotes. Prieš jas naudojant, vertėtų peržiūrėti senesnį įrašą.

Pabrėšiu, kad bet kuris tokios formos garsas gali būti traktuojamas kaip akordo raidę atitinkantis (root). T. y. ta pati forma gali turėti tris reikšmes, arba pastatyta 3 skirtingose vietose reikšti tą patį (pvz., C+ = E+ = Ab+). Taip yra todėl, kad visus gretimus padidinto trigarsio garsus skiria vienodo dydžio intervalai (2 tonų).

Padidinti trigarsiai harmonijoje gali atlikti keletą vaidmenų, smulkmenų dabar neaiškinsiu, bet pateiksiu keletą jų naudojimo atvejų C mažore ir A minore.

C mažore gerai skambės: G+ arba Ab+ (sutampa su C+ ir E+).

A minore: E+ (sutampa su C+ ir Ab+).

padidinti trigarsiai - akordu formos