Neseniai rašiau apie akordų trijules. Jomis remiantis, galima rasti net 6 – iš 7 galimų – tai pačiai tonacijai priklausančius akordus (7-as laikomas išvestiniu). 6 diatoninių akordų junginiai sudaro turbūt daugiau kaip 80 proc. muzikos, juos būtina mokėti greitai atpažinti.

Kiekviena tonacija, galima sakyti, turi du centrus – mažorinį ir minorinį. Jei juos laikysime I ir Im, tai kiekvienas iš jų turės po du tokios pat rūšies „pavaldinius“: I turės IV ir V, o Im turės IVm ir Vm (žr. minėtą straipsnelį apie akordų trijules). Be abejo, C F G ir Cm Fm Gm akordų trijulės nepriklauso tai pačiai tonacijai. Minorinis centras ir du jo „pavaldiniai“ turi būti 3 pustoniais žemiau už mažorinį centrą ir jo „pavaldinius“. Pateiktoje schemoje parodyta kaip pagal vieną iš pageidaujamų centrų surasti kitą. Svarbu nepainioti krypčių.

M ir m centrai

Konkrečiau: tarkim, tonacija Cm. Cm yra minorinis centras (Im), o jo „pavaldiniai“ – Fm ir Gm. Mažorinis centras yra 3 pustoniais aukščiau už Cm, t. y. Eb (I), o jo pavaldiniai – Ab ir Bb. Akordų raides išdėsčius paeiliui, Cm (minorinės) tonacijos diatoniniai akordai yra: Cm, Eb, Fm, Gm, Ab, Bb. Atitinkamai, tokie pat yra ir Eb (mažorinės) tonacijos akordai, tik vardinami nuo Eb: Eb, Fm, Gm, Ab, Bb, Cm.

Trumpiau tariant, pagal čia pateiktą schemą galite lengvai rasti tai pačiai tonacijai priklausančius mažorinį ir minorinį centrus, o jų „pavaldinius“, IV, V ir IVm, Vm, atitinkamai, – pagal akordų trijulių lentelę.

Diatoninius akordus galima rasti ir „pirštais“, gerai mokant CAGED sistemą; taip pat, reikiamas raides galima greitai išmąstyti. Bet apie tai – kitą kartą.

Užduotys pasitikrinti: kokioms tonacijoms priklauso F#m, B, E, G#m, A, C#m akordai? Kokie akordai priklauso Bb mažorinei tonacijai? Kokią minorinę tonaciją galima sudaryti iš tų pačių akordų? Atsakymus pateiksiu netrukus, artimiausiuose įrašuose.

One thought on “Iš gamos garsų sudaryti akordai (diatoniniai)

Comments are closed.