Dar kartą apie trigarsius akordus visame grife

Neseniai sulaukiau Ernesto klausimo apie tai, kaip rasti ta pačia raide besivadinančius akordus skirtingose pozicijose ir kaip (čia apie tą patį) juos priartinti prie solo grojimo vietos. Taigi, truputį pasikartosiu, temą supaprastinęs ir sukonkretinęs iki instrukcijos. Kiekvienas akordas turi savo centrinį garsą, kurį diagramose apibrėžiu apskritimu. To garso pavadinimas atitinka akordo raidę (jei dar neprisimeni – reikėtų: C, D, E, F, G, A, B (atitinka H iš klasikinės teorijos) yra do, re, mi, fa, sol, la, si), o kitų garsų vieta jo atžvilgiu lemia akordo rūšį. Taigi, jei akordo centras yra fa# nata, tai akordas […]

Ritmikos pratybos, netrepsint koja

Pastebėjau, kad net visai pusėtinai ritmą grojantys žmonės ima rautis plaukus, vos tik paprašau tuo pat metu lygiai trepsėti koja – ji neklauso! Galima ir kitaip „gaudyti“ ritmą: viena (arba dviem, pakaitom) ranka beldžiant vienodos vertės smulkias natas – smulkumą pasirenkam intuityviai,  kaip atrodo geriausia – akcentuojam tuos smūgius, kurie sutampa su melodijos natomis, lygu kaip ir dainos skiemenimis. Pradžioje galima skiemenis tik laiku ištarti, pvz., beldžiant šešioliktines natas, nė vienos nepraleidžiant, tuo pat metu dainuoti (garsų aukštis čia nesvarbu, svarbu įsijausti į ritmą): „lau-žo švie-sa nak-ty-je“, etc. Žodžiu, darom afrikietišką cover versiją, 🙂 ilgainiui […]

Ritmika. Kaip išnaudoti atramines natas?

Šįkart naujovė – naudosim garso bangų formas greta natų, vaizdumo dėlei. 🙂 Iškart sakau: bangose matosi ir metronomas (plakantis 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4…), todėl pauzių vietose, sutampančiose su takto skaičiavimu, irgi matom garso bangeles (jos padeda mums sekti takto padalijimo proporcijas). Pagrindinė publikacijos idėja: prie kiekvienos stiprios takto dalies (sutampančios su metronomu, dar vadinamos beat) galima lengvai „prisegti“ vieną arba dvi kaimynines smulkesnės vertės natas. Žemiau esančios diagramos ir audio įrašai, tikiuosi, padės susigaudyti kaip. Siūlau praktiškai pamėginti tokį dalyką: trepsint ir (bent mintyse) skaičiuojant, prieš, po ir iš abiejų pusių […]

Gitaros pamokos. Ritmika. Kaip groti A. Makejevo „Tėvelį“ :)

Sulaukiau prašymo surankioti šios dainos ritmiką. Manau, tai gera proga iliustruoti dešinės rankos judėjimo logiką, kad taktas dalinamas į smulkias lygias dalis, nelyginės iš kurių juda tik žemyn, o lyginės – tik aukštyn. Praleistos (ar sujungtos) dalys irgi skaitosi, tik tuomet ranka juda neužkabindama stygos, tiesiog pralekia pro šalį, lyg švytuoklė. Štai dainos akordai originalioje tonacijoje, jie kartojasi ir posme, ir priedainyje: F | C | Dm | Bb C : || Žemiau pateikiu stilistiškai adekvatų (galima varijuoti ir savaip) ritminį piešinį su pastabomis kaip jį groti dešine ranka. O čia – pratimai (po vieną […]

Gitaros pamokos. Skaitytojų klausimai #2

Klausimas: …kaip žaisti su nuotaikomis? Kas tai yra? Tempo kaitaliojimas, nevienodas stygų užgavimas? Atsakymas: Muzikos nuotaikas įtakoja daug parametrų. Bet jei nekalbėsim apie aranžuotės dalykus, efektus ir tembrą, kitokią nei 12 pustonių derinimo sistemą ir padriką/neapibrėžtą ritmiką, lieka: dermė, registras, harmoninis kontekstas, faktūra, tempas, dinamika, frazuotė, groove‘as, simetrija/asimetrija ritme ir melodijoje, intervaliniai šuoliai. Dermė pati savaime labai įtakoja muzikos nuotaiką, grojant tai tampa akivaizdu. Net jei dermė turi aiškius mažoro ar minoro požymius, joje juntamas išskirtinis, charakteringas garsas ar keli – tarsi prieskonis maiste. Registras (apibendrintas melodijos garso aukštis) menkiau už dermę įtakoją nuotaiką, bet […]

Gitaros pamokos. Skaitytojų klausimai #1

Grojantys žmonės neretai susiduria su labai konkrečiomis problemomis: kaip pagroti Bbm akordą, F# mažorinę gamą, etc. Pamaniau, nagi, ar gaila man imti ir, užuot dėsčius teoriją, tiesiog jiems atsakyti, nupiešti paveikslėlį, įgroti audio pavyzdį? Nepatingėsiu ir kokią dainą, melodiją ar riff‘ą „nuimti“, jei užklausa kartosis ar paklius man po lengva ranka. 🙂 Taigi, siūlau gana patikimą (drįstu manyti) informacijos resursą. Čia nebus copy/paste, o jei ir bus – tai tik patikrintos kokybės. Jei mėgsti muziką ir manai, kad toks dalykas turi vertės, nes mažina informacinį triukšmą, įdėk nuorodą į šį skyrelį savo tinklaraštyje ar puslapyje. […]

Gitaros pamokos. Patrepsėkim su Led Zeppelin :)

Man apskritai labai patinka ši grupė, bet „Immigrant Song“ dainos ritmas – ypač. Siūlau įsižiūrėti į pagrindinio ritminio piešinio schemą, iš pradžių LYGIAI ir paprastai patrepsėti koja (ji savaime atsidurs teisinguose taškuose, lyg žygiuojant pagal „viens, du, trys, keturi“). Paskui rankomis pagaudyti kitas natas. Aišku, netrepsint tai pavyks lengviau, bet labai rekomenduoju pasistengti ir sinchronizuoti lygų kojos taktą (1, 2, 3, 4) su rankų judesiais. Tikslai trys: pamėginti suprasti, atkartoti ritminį piešinį rankomis, atkartoti tą pat trepsint taktą. Atsipalaiduok, klausyk, nesistenk visą laiką skaičiuoti. Svarbiausia išsiaiškinti, kurie rankų judesiai sutampa su kojos ritmu, t. y. […]